Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Như thường lệ ngày 23 tháng chạp (4-2-2021) tôi lại có mặt tại  Hồ Gươm chỗ cây đề trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để xem mọi người phóng sinh. Hơn 7 giờ sáng tôi và con gái có mặt ở đây. Trời lất phất mưa bụi, thi thoảng mới có người mang cá ra đây phóng sinh. Chúng tôi...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]