Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Tối 20-3-2021, như thường lệ tôi lại đi bộ chung quanh Hồ Gươm. Mưa xuân rơi nhẹ đủ láng ướt vỉa hè, vẫn cảnh vật ấy, nhưng sao thấy lòng nặng trĩu, chân như có ai buộc đá vào.Chiều nay tôi biết tin buồn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không còn nữa. Anh ra đi lúc 16 giờ 45 phút,...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]