Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Một vài năm trở lại đây đã hình thành đội ngũ những người giao hàng (Shipper hay xe ôm công nghệ). Đội ngũ này đã lên đến nửa triệu người trên phạm vi cả nước. Họ thật sự có vai trò tích cực trong việc vận chuyển hàng tại nhiều địa phương nhất là tại thời điểm thực hiện giãn...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]