Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid – 19, đường phố yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ, ít khói bụi. Ước gì sau giãn cách không khí Hà Nội  lại như thời gian giãn cách. Chắc điều ước đó còn lâu mới trở thành hiện thực. Có một thực tế là trong những ngày Hà...
Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Những ngày giãn cách, đường phố Hà Nội vắng lặng, quang đãng. Mọi người đều ở nhà chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như đi chợ, trực cơ quan. Tuy vậy ngày 1 - 8 - 2021, tôi thấy một điều khác lạ so với ngày thường, có rất nhiều người đứng tụ tập trên phố Bông Thợ...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]