Auto readmore 2.0 for bo-blog by Minit
Ngày 14 -8 -2022, đi bộ chung quanh hồ tôi phát hiện có hai cây sưa đã “ra đi”. Thân cây khô cứng, không còn chiếc lá, vỏ cây nứt toác, chờ ngày người của Công ty Công viên cây xanh đến cưa mang đi. Một cây đối diện với đồng hồ kính ở ngã tư Hàng Khay – Đinh...
Trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Hiển thị: Trích dẫn | Liệt kê ]