Video pháo hoa đêm giao thừa tết Tân Mão tại hồ Hoàn Kiếm Không rõ

[05/02/2011 23:19 | Media | Nhận xét(0) | Đọc(6251) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Highslide JSDo trời ấm cho nên đêm 30 Tết mọi người dồn về hồ mỗi lúc một đông. Rất nhiều trẻ em được bố mẹ cho đi xem bắn pháo hoa. Năm nay pháo hoa bắn đẹp, phần vì bắn cấp tập, phần vì trời quang, ít mây mù như các năm trước.

Đã thành nép đẹp văn hóa người Hà Nội mỗi khi có đợt pháo hoa phối mầu đẹp hoặc kết thúc 15 phút bắn pháo hoa, mọi người lại vỗ tay, reo hò, tán thưởng.

Thời lượng: 00.24 s
Format: Flash Video (*.flv)
Upload: youtube.com
Nguồn: hohoankiem.org

Chú thích:
HOHOANKIEM.ORG | Pháo hoa đêm giao thừa tết Tân Mão tại hồ Hoàn Kiếm

Xem Video:


HOHOANKIEM.ORG | Pháo hoa đêm giao thừa tết Tân Mão tại hồ Hoàn Kiếm

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 271 đã được: 4.0/10 (16 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share