Ghi nhanh: 31 Tháng 8 lúc 11:55 Không rõ

[29/09/2018 00:47 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(1791) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Ngày 25-8-2018 nhóm chụp ảnh tự do của anh Bách có buổi chụp người mẫu tên là Thu ở Hồ Gươm. Anh Bách cho biết người mẫu Thu mặc bộ áo dài do chính gia đình anh cắt may. Anh Bách cho biết thêm trong số phó nháy chụp người mẫu có cả phó nháy từ miền nam ra. Do trời thu, nắng đẹp cho nên anh phó nháy nào cũng tâm đắc với bộ ảnh chụp người mẫu của mình.

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 851 đã được: 5.0/10 (3 Đánh giá)


Tags:
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share