Highslide JSQuan Họ & Hà Nội niềm tin và hy vọng trong lễ hội hoa 2012 bên hồ Hoàn Kiếm

Thời lượng: 01.57 s
Format: Flash Video (*.flv)
Upload: youtube.com
Nguồn: HOHOANKIEM.ORG
Chú thích:

Quan Họ & Hà Nội niềm tin và hy vọng trong lễ hội hoa 2012 bên hồ Hoàn Kiếm

Xem Video:


Quan Họ & Hà Nội niềm tin và hy vọng trong lễ hội hoa 2012 bên hồ Hoàn Kiếm

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 483 đã được: 4.3/10 (20 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share