Video nhạc hội cảnh sát chung quanh hồ Hoàn Kiếm Không rõ

[10/11/2011 10:34 | Media | Nhận xét(0) | Đọc(4787) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Highslide JSNhạc hội cảnh sát chung quanh hồ Hoàn Kiếm

Thời lượng: 03.14 s
Format: Flash Video (*.flv)
Upload: youtube.com
Nguồn: HOHOANKIEM.ORG
Chú thích:

Nhạc hội cảnh sát chung quanh hồ Hoàn Kiếm

Xem Video:


Nhạc hội cảnh sát chung quanh hồ Hoàn Kiếm

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 418 đã được: 4.5/10 (15 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share