Em như cơn gió vô tư Không rõ

[12/03/2008 01:25 | Điểm báo KH&CN | Nhận xét(0) | Đọc(4903) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Em như cơn gió vô tư

Em bất chợt ào đến
Rồi tan biến
Để mặc tôi
Rơi chao đảo, ngẩn ngơ


Highslide JS

hohoankiem.org
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 363 đã được: 2.9/10 (15 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share