Ghi nhanh: 13 Tháng 9 lúc 09:25 Không rõ

[30/09/2018 20:46 | Ghi nhanh | Nhận xét(0) | Đọc(1957) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Hằng ngày chúng tôi thấy một bác thường qua lại cổng Báo Nhân Dân. Bác đi trên một chiếc xe đạp. Tuy vậy có điều đặc biệt là bác đã tháo pê - đan, và dùng chân để đẩy xe. Đây là một sự cải tiến xe đạp thành xe di chuyển bằng đạp. Xe nhỏ và thấp cho nên người sử dụng thuận tiện không sợ ngã vì hai chân luôn chạm đất, sẽ đỡ mệt hơn nhiều so với đi bộ, có điều kiện đi xa hơn...

Thật trùng hợp với việc có sáng kiến đó hiện nay nhiều hãng đã sản xuất xe di chuyển bằng cách đạp cho trẻ em tầm hai đến năm tuổi. Bằng loại xe này các em đi lại thuận tiện không phải bắt bố mẹ phải bế,cõng.

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 860 đã được: 1.3/10 (4 Đánh giá)


Tags:
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share